ลงนามถวายพระพรแล้ว 901 ท่าน , ผู้เข้าชมทั้งหมด 9,102 ท่าน

เลือกรูปแบบการ์ดถวายอวยพร

   
   
   
   
 

จำนวน 901 ข้อความ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : สาหกิจ วินัย
เมื่อ 28 ก.ค. 2564 เวลา 15:11 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : คำถวายพระพร
เมื่อ 12 ส.ค. 2563 เวลา 22:15 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : 123
เมื่อ 23 ก.ค. 2562 เวลา 15:54 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : กด
เมื่อ 23 ก.ค. 2562 เวลา 09:56 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ปั้น เปล่งเกิด
เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา 22:45 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พระโอรส. สามสี ละครเทพสามฤดู เสาร์-อาทิตย์ขอพระบารมีอำนาจเดชอาวุธ
เมื่อ 11 ต.ค. 2560 เวลา 17:10 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสุทธิพงษ์ จิตสะโร
เมื่อ 9 มี.ค. 2560 เวลา 10:42 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : อนุพงษ์ เปียงเอ้ย
เมื่อ 18 ก.พ. 2560 เวลา 11:41 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นศท.ญ.อารยา ลีศรีสุข
เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา 15:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นศท.ญ.ประวิวรดา โพธิ์งาม
เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา 14:59 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : เอกลักษณ์
เมื่อ 3 ม.ค. 2560 เวลา 21:10 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ธนดล เกตุมี
เมื่อ 16 ธ.ค. 2559 เวลา 18:38 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 10 พ.ย. 2559 เวลา 08:36 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10:46 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวสมฤทัย จันทร์หอม
เมื่อ 4 พ.ย. 2559 เวลา 08:33 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายภุมรินทร์ บุญรอด
เมื่อ 2 พ.ย. 2559 เวลา 17:31 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 31 ต.ค. 2559 เวลา 22:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา 08:14 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายวิทยา ชื่นจิตร์
เมื่อ 17 ต.ค. 2559 เวลา 22:09 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 14 ต.ค. 2559 เวลา 08:27 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายรุจิศักดิ์ เมืองสง
เมื่อ 13 ต.ค. 2559 เวลา 21:04 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 13 ต.ค. 2559 เวลา 08:06 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา และครอบครัว วังโสภา
เมื่อ 13 ต.ค. 2559 เวลา 06:06 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ปิยะนัฐ มีเจริญ
เมื่อ 13 ต.ค. 2559 เวลา 01:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 12 ต.ค. 2559 เวลา 12:58 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา และครอบครัว วังโสภา
เมื่อ 11 ต.ค. 2559 เวลา 09:12 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 10 ต.ค. 2559 เวลา 13:25 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พ.อ.สัมฤิทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 10 ต.ค. 2559 เวลา 13:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวสมฤทัย จันทร์หอม
เมื่อ 10 ต.ค. 2559 เวลา 13:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 10 ต.ค. 2559 เวลา 13:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 7 ต.ค. 2559 เวลา 22:12 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 7 ต.ค. 2559 เวลา 21:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 6 ต.ค. 2559 เวลา 19:40 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 6 ต.ค. 2559 เวลา 19:39 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 5 ต.ค. 2559 เวลา 08:24 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวสมฤทัย จันทร์หอม
เมื่อ 30 ก.ย. 2559 เวลา 08:13 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นา
เมื่อ 30 ก.ย. 2559 เวลา 08:12 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 30 ก.ย. 2559 เวลา 08:11 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 30 ก.ย. 2559 เวลา 08:10 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา 16:16 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวสมฤทัย จันทร์หอม
เมื่อ 27 ก.ย. 2559 เวลา 08:12 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวสมฤทัย จันทร์ห
เมื่อ 27 ก.ย. 2559 เวลา 08:11 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 27 ก.ย. 2559 เวลา 08:09 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 26 ก.ย. 2559 เวลา 09:24 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวสมฤทัย จันทร์หอม
เมื่อ 23 ก.ย. 2559 เวลา 08:10 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 23 ก.ย. 2559 เวลา 08:09 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 23 ก.ย. 2559 เวลา 08:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : น.ส.ภัทรวลัย ภัทรโกมล
เมื่อ 7 ก.ย. 2559 เวลา 14:28 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ด.ญ. อภิชญา พิจารณ์
เมื่อ 2 ก.ย. 2559 เวลา 10:59 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา 14:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
เมื่อ 30 ส.ค. 2559 เวลา 13:38 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:07 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:01 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:01 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:01 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:58 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:57 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:57 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:57 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:55 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:54 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:54 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:53 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:53 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:52 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:52 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:52 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:51 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:51 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:50 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:45 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:45 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:44 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:44 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:44 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:43 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:43 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:43 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:42 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:42 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:42 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:42 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:42 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:36 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:36 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:36 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:35 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:34 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:34 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:33 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:33 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:32 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร152 พัน.2
เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10:31 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : พิชญดา
เมื่อ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 22:06 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14:41 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14:41 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14:40 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14:40 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14:40 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14:36 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 13:40 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 13:39 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:36 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:28 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:28 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:27 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:27 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:27 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:27 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:27 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:26 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:26 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:26 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:26 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:15 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:15 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:14 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:14 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:14 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:12 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:12 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:12 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:11 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:11 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:11 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:08 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:07 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:07 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:07 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:07 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:07 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:06 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:06 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:06 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:05 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:05 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:05 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:05 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:04 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:04 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:03 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:03 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:03 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:02 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:02 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:02 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 เวลา 15:16 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 เวลา 15:16 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 เวลา 15:15 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 เวลา 15:13 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.152 พัน.2
เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 เวลา 15:12 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : สลิลา ชันพลา
เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 เวลา 11:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายสมชาย ขัติวงษ์ และครอบครัว
เมื่อ 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:40 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : จุฑามณี พัฒนไพบูลย์ และครอบครัว
เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 เวลา 14:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ครอบครัว กวางแก้ว และ ครอบครัว ล่ำสุก
เมื่อ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 13:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : วันวิสาข์ กวางแก้ว
เมื่อ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 13:46 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายวิรัตน์ เสงี่ยมทรัพย์
เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 22:31 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พิริยะ วัฒนา
เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 13:19 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : จักราวุธ วัฒนา
เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 13:18 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : บุญธรรม วัฒนา
เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 13:18 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : อภินันท์ วัฒนา
เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 13:17 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายหิน สิทธิกัน
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 11:58 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กชายนันทชัย เสือบุญมี
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:47 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายวันจารึก เสือบุญมี
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:46 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายพรเทพ ดาวงษ์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:46 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวขวัญหทัย ดาวงษ์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:45 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายฉลวย ดาวงษ์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:45 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายกันต์ พัฒนานันท์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:45 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายกฤษ พัฒนานันท์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:44 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางราตรี พัฒนานันท์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:44 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางพรทิพย์ ดาวงษ์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พรพิมล พัฒนานันท์
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10:42 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายชัยณรงค์ แก้วส้อย
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 08:33 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายศิริชัย แสงสุวรรณ
เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 05:45 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ
เมื่อ 10 ธ.ค. 2558 เวลา 22:20 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสราวุธ เจริญศรี
เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 20:04 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ครอบครัวศรีแสง,สีแสง
เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 09:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร้อย.ม.(ลว.) ที่ 1 ม.พัน.7
เมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 13:01 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ร้อย.ม.(ลว.) ที่ 1 ม.พัน.7
เมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 13:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร้อย.ม.(ลว.) ที่ 1 ม.พัน.7
เมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโทศรีพูน วงศ์ละพร้อมครอบครัว
เมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 12:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายณัฐวุฒิ แก้วแดง
เมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 10:00 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายกิจติพงษ์ แก้วแดง
เมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 10:00 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : สายฝน ปัญญาดิบวงศ์
เมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 09:59 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางทวีป เครือวันและนางสาวศิริรัตน์ เครือวันและนายขจรศักดิ์ วงศ์ต๊ะน้อย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2558 เวลา 19:14 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : พันตรี สมพร เมาจา
เมื่อ 7 ธ.ค. 2558 เวลา 11:53 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ครอบครับ กุลพานิช
เมื่อ 7 ธ.ค. 2558 เวลา 11:08 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : วรเทพ กุลพานิช และ นพวรรณ พุทธธิชัย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2558 เวลา 11:07 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายไพโรจน์ ฟักทองอยู่
เมื่อ 7 ธ.ค. 2558 เวลา 07:27 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวขวัญรัศม์ หอมจันทร์ (www.zomzaa.com)
เมื่อ 6 ธ.ค. 2558 เวลา 02:59 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวเกศินี สัพทน
เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 เวลา 13:40 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายอภิรักษ์ ประถมวงศ์
เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 เวลา 12:36 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายศุภชาติ แก้วกัณฑา
เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 เวลา 12:12 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม
เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 เวลา 09:27 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายธีระศาสตร์ และ นางพัชราภรณ์ มงคลภัทรสุข
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 22:10 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นาบนฤชิต คงณศิริ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 21:22 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวณัชชา เสือบุญมี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 20:15 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางผัน เเหวเมือง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 19:48 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายสน เเหวเมือง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 19:47 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายเสกสรร เเหวเมือง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 19:46 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ปราณี ด้วงอ่อน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 19:00 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ปิยะดา แสงมณี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 19:00 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายธนิต ดวงเงิน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 16:51 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : พิรมล มุกดาสนิท
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 16:07 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายสัจจานันท์ อังคุณานุวัติ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 15:01 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายนลินทร์ สง่ากลาง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:58 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กหญิงธัญชนก อรชุน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:56 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายสหรัส ขุนแสน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:54 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กหญิงระพีพรรณ มาตย์คำ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:51 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กหญิงฑิติรัตน์ อดุลกลาง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : เด็กหญิงชุลีพร สู้เหิม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:48 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กหญิงแพรวภา นิลศรี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:46 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กหญิงสุภสรา พลแสง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กหญิงปทิตตา ศิริพิลา
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:41 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กหญิงธิติมา ฉลาดดี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:39 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีมาลา
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:38 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กหญิงปวิชญา เยื้องกลาง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:35 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กหญิงนุจิรา กิ่งโคกกรวด
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กหญิงนริศรา นวลละออ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:31 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กหญิงจินดารัตน์ แผลกระโทก
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:29 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กหญิงนิชา บังคับการ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:28 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายบุญชัย แก้วภูมิแห่
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:26 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวปลายฟ้า เย็นฉ่ำ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 13:27 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 13:26 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางวัชรี เย็นฉ่ำ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 13:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวศศิประภา ศรีแก้ว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 12:19 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสมบัติ นางดวงใจ พร้อมด้วยครอบครัว มณีทิพย์ (ขอพระองค์ทรงพระเจริญ)
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 12:17 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายอนุชิต อ่อนเกตุ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 12:16 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายภีร์ฬวัชร มณีทิพย์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 12:15 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายยืนยง ฝึกฝน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 10:36 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวบุญสิริ ฝึกฝน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 10:35 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสมภพ ฝึกฝน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 10:35 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางอาภัสร ฝึกฝน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 10:34 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 09:19 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เอกพจน์ จันทร์ประเสริฐ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 09:18 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ฐิตาภา ส่งตระกูล
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 19:35 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ธนพร ชินธรรมมิตร์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 19:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสมพงษ์ สืบอ่อน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสมหมาย สืบอ่อน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:44 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายพลวัฒน์ สืบอ่อน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:43 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวศศิชา สระสำอาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:43 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวจิราพัชร์ สระสำอาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางศรีนวล สระสำอาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:42 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายชัยวัฒน์ สระสำอาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:42 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวเบญจวรรณ สระสำอาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:42 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางวลัยพร โชติกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 13:41 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายนรินทร์ โชติกสวัสดิ์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 13:40 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายนรินทร์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 13:40 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวิบูลย์ จุติคีรีสวรรค์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 13:28 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด และเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอด
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 11:36 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น
เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 10:16 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : สุพัตรา เจริญขวัญเมือง
เมื่อ 28 พ.ย. 2558 เวลา 00:09 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
เมื่อ 27 พ.ย. 2558 เวลา 19:53 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสุวัฒน์ ทิพยเกษร
เมื่อ 27 พ.ย. 2558 เวลา 19:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสุปราณี ทิพยเกษร
เมื่อ 27 พ.ย. 2558 เวลา 19:46 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ปราณปรียา สิงห์ยะบุศย์
เมื่อ 15 พ.ย. 2558 เวลา 19:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ครอบครัวจุ้ยหงษ์
เมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 13:39 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ครอบครัวนกเพชร
เมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 13:39 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวชนัดดา นกเพชร
เมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 13:38 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายสิทธิชัย จุ้ยหงษ์
เมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 13:38 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายสิทธินนท์ จุ้ยหงษ์
เมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 13:37 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายสุจินต์ จุ้ยหงษ์
เมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 13:37 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางเจริญ นกเพชร
เมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 13:37 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ปรีดา ปรัตถจริยา
เมื่อ 14 ต.ค. 2558 เวลา 23:56 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ปรีดา ปรัตถจริยา
เมื่อ 12 ก.ย. 2558 เวลา 15:51 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นศท.หญิงณัฐมนตร์ ทองอยู่เจริญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เมื่อ 30 ส.ค. 2558 เวลา 23:05 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ช.กิตติภูมิ ชีเจ็ดริ้ว
เมื่อ 10 ส.ค. 2558 เวลา 12:59 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : แผนกสารสนเทศ รพ.ค่ายภาณุรังษี
เมื่อ 3 ส.ค. 2558 เวลา 16:15 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
เมื่อ 3 ส.ค. 2558 เวลา 11:59 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์
เมื่อ 3 ส.ค. 2558 เวลา 10:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นศท.สุริยพงศ์คำโสภา
เมื่อ 31 ก.ค. 2558 เวลา 20:58 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายประโยชน์ ต๊ะวัน
เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 16:23 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวีระวุฒิ ใหม่โม่ง
เมื่อ 21 มิ.ย. 2558 เวลา 20:58 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นาย ดนุชา เซแก้ว
เมื่อ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 14:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นาง ชื่นฤทัย เซแก้ว
เมื่อ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 14:00 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นาย ณัฐวุฒิ เซแก้ว
เมื่อ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 13:58 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นาย สิทธิชัย เซแก้ว
เมื่อ 18 มิ.ย. 2558 เวลา 10:26 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวอนุษรี ทรัพย์เกตุและครอบครัว
เมื่อ 8 มิ.ย. 2558 เวลา 13:30 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชาย ภัทรดนัย ปานขาว
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:33 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาว วรางคณา วอนเพียร
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นาย กันตพันธ์ วอนเพียร
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:32 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นา่ย กันตพงษ์ วอนเพียร
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:32 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นาง เสาวลักษณ์ วอนเพียร
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาว ชญาภรณ์ สมจิตร
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาว จันทิรา ตระการชาติไทย
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาว วลัยลักษณ์ วอนเพียร
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 18:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : น.ส.นริศรา จักรอิศราพงศ์
เมื่อ 30 พ.ค. 2558 เวลา 15:46 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายนัฐกรณ์ ทองประดับ
เมื่อ 29 พ.ค. 2558 เวลา 22:04 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ศุภฤกษ์ คล้ายหนอสรวง
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา 15:28 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาว อาภาพร วิเศษสิงห์
เมื่อ 9 พ.ค. 2558 เวลา 17:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : สาวิตรี ศรีสมบัติ และครอบครัว
เมื่อ 4 พ.ค. 2558 เวลา 20:30 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาววารินทร์ เกมอและครอบครัว
เมื่อ 22 เม.ย. 2558 เวลา 22:52 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางธนพร กองคำ
เมื่อ 17 เม.ย. 2558 เวลา 22:20 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองประดับ
เมื่อ 17 เม.ย. 2558 เวลา 22:20 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ดาบตำรวจประจวบ ทองประดับ
เมื่อ 17 เม.ย. 2558 เวลา 22:19 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางปวีณาพรรณ ทองประดับ
เมื่อ 17 เม.ย. 2558 เวลา 22:19 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายนัฐกรณ์ ทองประดับ
เมื่อ 17 เม.ย. 2558 เวลา 22:18 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พรทิพย์ พ่วงพลอย
เมื่อ 8 เม.ย. 2558 เวลา 16:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ศิริกัญญา นิธิจิตติกุล
เมื่อ 8 เม.ย. 2558 เวลา 11:48 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ปาริชาติ หิรัญรัตน์
เมื่อ 8 เม.ย. 2558 เวลา 10:15 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พิชชารีย์ เครือฟัก
เมื่อ 7 เม.ย. 2558 เวลา 09:26 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางกานต์ติมา เกตุเผือก
เมื่อ 4 เม.ย. 2558 เวลา 13:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวเพียงใจ เข็มขาว
เมื่อ 3 เม.ย. 2558 เวลา 09:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายสมชาย เนื่องชัง
เมื่อ 3 เม.ย. 2558 เวลา 09:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายเจริญ นิยมนา
เมื่อ 2 เม.ย. 2558 เวลา 21:09 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ศุภมิตร-พวงทอง-ธันวร-นาขวัญ จันทรสกุนต์
เมื่อ 2 เม.ย. 2558 เวลา 07:51 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ร.อ.พลกฤษ ทองอ้น
เมื่อ 28 มี.ค. 2558 เวลา 12:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : c];pcdh;g]bl
เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 15:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสุพัตรา ธนะขว้าง
เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 10:05 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวสุภาวดี สังค์พร
เมื่อ 8 มี.ค. 2558 เวลา 06:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางปวีนาพรรณ ทองประดับ
เมื่อ 8 มี.ค. 2558 เวลา 06:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ดาบตำรวจประจวบ ทองประดับ
เมื่อ 8 มี.ค. 2558 เวลา 06:33 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางธนพร กองคำ
เมื่อ 8 มี.ค. 2558 เวลา 06:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองประดับ
เมื่อ 8 มี.ค. 2558 เวลา 06:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายนัฐกรณ์ ทองประดับ
เมื่อ 8 มี.ค. 2558 เวลา 06:30 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาว กนกอร สินธวิจิตร
เมื่อ 5 มี.ค. 2558 เวลา 09:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาว บุษกร เลิกสายเพ็ง
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา 14:13 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ พลสายและครอบครัว
เมื่อ 23 ม.ค. 2558 เวลา 10:14 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวรพงษ์ ชุมขวัญ
เมื่อ 15 ม.ค. 2558 เวลา 15:29 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ครอบครัวยุทธวงศ์
เมื่อ 13 ม.ค. 2558 เวลา 16:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวปิยรัตน์ เกิดแสงและครอบครัว
เมื่อ 6 ม.ค. 2558 เวลา 12:40 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายศรยุทธ เรืองน้อย
เมื่อ 6 ม.ค. 2558 เวลา 09:27 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : วราพร ชื่นชอบ
เมื่อ 5 ม.ค. 2558 เวลา 13:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายวชิรปราการ
เมื่อ 30 ธ.ค. 2557 เวลา 10:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวชุรินทร เครือจีน และครอบครัว
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 13:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : กชชมน อินทะนันท์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 13:18 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ชมชนก อินทะนันท์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 13:18 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสุธาทิพย์ อินทะนันท์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 13:17 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ธงศักดิ์ สีนวล ธิตินันท์ ธเนศ อินทร์ต๊ะ
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 13:02 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : สราวดี
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:34 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ภัคชาลี ใจหงิม
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นรชัย ใจหงิม
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กิตติ ใจหงิม
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:32 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : จำรัส พันธ์งาม
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นฏพชร ใหงิม
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายเสกศรร ภู่สงค์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ด.ช พรพันลภ ภู่สงค์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:29 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ด.ญ กัญญาวีย์ พิมพา
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:28 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสวองโอปัน
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:28 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางอุไร สายเนตร
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:27 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายประทาน จันทวงษ์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:27 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : น.ส วิภาวี จันทวงษ์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:26 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เพชราลัย วิทยาภรณ์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:24 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : อาทิตย์ วิยาภรณ์
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ประยุทธ แก้วสีเขียว
เมื่อ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 11:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายกาลัญญู อรุณ
เมื่อ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : แผนกสร้างเสริมและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายวชิรปราการ จทบ.ต.ก.
เมื่อ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 09:33 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ณภัทร-บุญเสนอ
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 20:53 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวศุภธวดี จิ๋วปัญญา
เมื่อ 21 ธ.ค. 2557 เวลา 14:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : xitmux l,[^iIN
เมื่อ 21 ธ.ค. 2557 เวลา 13:30 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายม้วน หมื่นเจริญจิต
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:05 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางจันทร์ลอย หมื่นเจริญจิต
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:04 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวปาริชาติ มีทิม
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 08:53 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวชญาดา หมี้แสน
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 16:41 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกี
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 15:16 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : วรรณิศา ทานันท์
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 15:15 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ธีรภัทร แว่นถิน
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 15:15 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวสิริรัตน์ มณีวงศ์
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:37 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวสิริรัตน์ มณีว
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายศุภรักษ์ เครือยา
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:35 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวอุดมลักษ์ แย้มแบน
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางพร มณีวงศ์
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:34 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายจักรชนก เครือยา
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางทิชากร มณีวงศ์
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:33 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายวชิรปราการ
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 11:48 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายพงศธร ศิริเมร์
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 08:06 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พ.ท. ประวิธ ธรรมชาติ
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 11:30 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 10:29 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวศิริธร แสงราช
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 10:04 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : แผนกหอผู้ป่วยใน รพ.ค่ายวชิรปราการ จทบ.ต.ก.
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 09:29 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : แผนกห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายวชิรปราการ จทบ.ต.ก.
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 09:28 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : อนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 09:09 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายวชิรปราการ
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 08:54 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายวชิรปราการ จทบ.ต.ก.
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 08:54 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายวชิรปราการ
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 08:53 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.ต.อ.หญิงอภิรดี จันตระกูล
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 14:42 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายวีรภัทร เณรศาสตร์
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ช.เวสารัช ม่านเขียว
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 14:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : น.ส.สายรุ้ง หมื่นเจริญจิต
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 14:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : กานดา ประดิษฐ์พุ่ม
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 13:19 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ปฐมลักษณ์ ประดิษฐ์พุ่ม
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 13:18 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : กฤษ ประดิษฐ์พุ่ม
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 13:18 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายยุทธภูมิ มาแดง
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 09:44 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวพจนา วรรณเสวี
เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 13:40 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายไพโรจน์ แก้วแดง
เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 12:16 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาววัชรา บัวพันธ์
เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 11:13 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางเนตรนภา เดชขันธ์
เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 10:52 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เเพร
เมื่อ 14 ธ.ค. 2557 เวลา 11:41 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เพรชน้ำหนึ่ง โสมโสรส
เมื่อ 14 ธ.ค. 2557 เวลา 11:41 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : BOGIE
เมื่อ 14 ธ.ค. 2557 เวลา 11:30 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายเสกสรร เเหวเมือง
เมื่อ 13 ธ.ค. 2557 เวลา 09:39 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายศุภณัฐ เมืองไทย
เมื่อ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 21:27 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายเด่นศักดิ์ หอมหวล
เมื่อ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 10:35 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวเบญจมาศ จีนเม็ง
เมื่อ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 09:49 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กชายวรเมธ ต๊ะอ้าย
เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 12:38 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย
เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 12:38 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายเด่น ต๊ะะอ้าย
เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 12:37 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : บุตรรินทร์ ต๊ะอ้าย
เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 12:37 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พิไล อังษานาม
เมื่อ 10 ธ.ค. 2557 เวลา 17:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ด.ช.ปธานิน
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 21:11 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางกัญญาทิพ ขำเส็ง
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 16:24 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายปรีชา ศรีสว่าง
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 15:38 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวพรพิมล ลักษณะ
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 08:42 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวสิริกัญญา ศรีตระกูล
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 08:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายอรุณ ศรีตระกูล
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 08:22 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายฐิติกร ศรีตระกูล
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 08:20 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางทัศนา ศรีตระกูล
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 08:18 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ด.ญ.สุรัสสา แก้วหล้า
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 19:53 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : วาทินี สายทอง
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 16:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ญ.อรวรา แสนบัวผัน
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:51 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:51 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายณัฐธัญ แสนบัวผัน
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:51 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางปราณี เมืองฝั้น
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายวันดี เมืองฝั้น
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายป๊อด เจริญมาก
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:35 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายกมล นางอำพร นายสมศักดิ์ เงินสม และครอบครัว เงินสม
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:27 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสมชาย จั๋นตา
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:26 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสมพิศ จั๋นตา
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:26 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางลาวัลย์ เงินสม
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:25 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสิขเรศ บุญพิทักษ์
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 14:15 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : Sawitree Hombubpha
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 13:28 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวออมรัก แสนหาญ
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 12:04 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวกัลยารัตน์ ม่วงอ่อน
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 12:04 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสมฤกษ์ ทิมขาว
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 11:56 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ครอบครัว "จันทรสกุนต์"
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 11:37 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายวิศรุต จารุเศรณี
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 11:31 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายจิรภัทร ชุ่มปิว
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 10:54 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางนงค์นุช พันธ์พืช
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 09:52 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายเชษฐา กันนา
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 09:51 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 09:51 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายธีระ นางมณฑาทิพย์ มั่นมณี
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 09:02 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวจุฑามาศ พุฒิไชยจรรยาและครอบครัว
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 08:28 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวพรณัชชา สายทัน พร้อมครอบครัว
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 08:13 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 06:57 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางวาสนา ชมกุล
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 21:02 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสุวัจนี แผ่นพิมาย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 21:02 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายพิศาล แผ่นพิมาย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 21:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวจุฑาภรณ์ ชมกุล
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 21:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายสุทธิพงษ์ แผ่นพิมาย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 21:00 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ครอบครัวใจขัน จ.พิษณุโลก
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 20:02 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ครอบครัวเจ็ดกริช
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 20:02 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายธนโชติ ปัญญาชัย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:25 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายกันต์ วิทิตปภาธำรง
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:24 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวณัฐฐิติชญา พิมพิสุทธิ์
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายทิวา นางกุหลาบ พิมพิสุทธิ์
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายวิชา นายพีระพล นางพรพิมล วงษ์หอมจันทร์
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายไกรวิชญ์ นางศศิกานต์ ปัญญาชัย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:21 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กหญิงธิดาศิริ ปัญญาชัย
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:20 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสมัยและนางพีรจิต วุฒิภ้ทรวงษ์
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 19:09 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายศรราม วงษ์ถนอมศักดิ์
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 18:12 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาววรารัตน์ ศิริพิมพื
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 18:12 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายเชิดพงษ์ ขำประดิษฐ์
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 17:44 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายนิสิต - นางสาธนี บัวเผื่อน
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 17:42 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : จ.ส.ต.ธีรคุณ อุ่นตาล
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 17:17 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : มานี จินดาการะเกด
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 17:16 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายธีระพล ทองพ่วงพร้อมครอบครัวทองพ่วง
เมื่อ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 10:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวเสอี่ยม โนราช
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 23:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายอนุพงษ์ ภู่พันธ์
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 21:53 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : น.ส.วราภรณ์ เครือแก้ว
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 21:52 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสิทธิเดช นันทะใจ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 21:38 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสุทธิพงษ์ สุขสันต์
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 21:12 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ญ. พิมพ์พรรณ บงบุตร
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 21:11 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นาย คมกริช มะโนแสน
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 21:02 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวสุจิตราภรณ์ วันฟั่น
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:47 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายยุทธการ วันฟั่น
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:47 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางทัศนีย์ วันฟั่น
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:46 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสุเมต วันฟั่น
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:45 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : Mr. Chaiyaporn Boonkla
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.ต. เกษม บุญมาก
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:33 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางเตือนใจ บุญมาก
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : Thitinut Boonkla
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:32 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางเกศินี สิทธิประเสริฐ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:07 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นาย รัตนพล สิทธิประเสริฐ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:04 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ด.ช.อภินันท์ ขวัญมั่น-ด.ญ.นิลธิรา นันตา
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 19:59 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายไพบูลย์-นางนัยนา วงษ์จ่า
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 19:58 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กหญิงญาณิศา มณีโชติ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 17:53 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายธนโชติ มณีโชติ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 17:52 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางภณิดา มณีโชติ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 17:51 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสมคิด มณีโชติ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 17:51 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ศิริเพ็ญ ตันสาโรจน์วนิช
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:58 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ทิพาพร แสนนรินทร์
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:57 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ธนาวดี เลิศคชสีห์
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:57 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เรไร โต้ติ้น
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:56 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ปณิดา บุญอินทร์
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นงเยาว์ กลิ่นเกษร
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายชิษณุพงศ์ แก้วสีนวล
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวณัฐนรี แก้วสีนวล
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสมศิริ ผดุงเทศ
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:50 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางจงกล ชอบธรรม
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:49 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสุนทร แก้วสีนวล
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 16:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์
เมื่อ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 10:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายบรรพต-นางนัฏฏินา ภูวกุล
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 20:47 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายอนันต์ คำแพว
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 20:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายบุญส่ง จองหว่า
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 20:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวรุ่งทิวา บุญมาลัย
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 20:44 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางจารุวรรณ พบคีรี
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 20:43 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวฐิตารีย์ พิมพ์พันธุ์
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 20:43 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ตรีทิพย์นิภา เจริญพร
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:57 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวเบ็ญจา วารี
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:52 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวเบ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:52 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวพรพรรษา รัมมะวาส
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:52 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวมาลินี ใจบุญ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:27 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายวีระยุทธ วรรณพงษ์
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:27 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวธิดารัตน์ อิ่มสมบัติ และครอบครัวอิ่มสมบัติทุกคน
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:12 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ช.ศุภชัย พัดเสือ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 19:11 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 18:49 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ข้าพเจ้านายเครือ ฉิมโค้ พร้อมครอบครัว
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 18:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวพรทิพย์ เหล่าวิริยะรัตน์ นางกิมหล่าน แซ่เล้า
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 18:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ข้าพเจ้านายเครือ ฉิมโค้
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 18:30 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กชายคณิศร ฉิมโค้
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 18:29 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายปรินทร์ อินสอน
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 16:12 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวปานวดี มีไชโย
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 16:11 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายอนันต์ ยมเกิด พร้อมครอบครัว
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 16:08 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กชายธีรภัทร ทองเรืองธรรม
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 14:26 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ส.อ.เศรษฐา ศิระชัย
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 14:13 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวจิราภรณ์ ศรีอภัย
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 13:18 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางกาหลัง จันทร์พุฒ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 13:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายมงคล จันทร์พุฒ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 13:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวณัฐภรณ์ จันทร์พุฒ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 13:00 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ครอบครัวน้อยเผ่า
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 11:51 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายศิวดล มาทอง
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 10:18 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : กิตติคุณ รัตนชัยโชติ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 09:36 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ฉัตรดนัย บุญล้น
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 08:45 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : วินัย หมี้แสน
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 08:45 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ณัฎฐวัฒน์ สายสนั่น
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 08:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายศักดา สกุลธีรโชติ
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 07:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางขนิษฐา บุญทา
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 07:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายสุทัศน์ สุยะนัน ทปค.จว.ตาก
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 05:48 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นส.ฉัตร นิลพัฒน์ และ ครอบครัว
เมื่อ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 04:20 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายวุฒิพงษ์ จิวเดช และครอบครัวจิวเดช
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 23:11 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ศักดิ์ชัย เวชศิลป์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 22:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : วรรณดี เวชศิลป์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 22:00 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เกิด ธิวโต
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 22:00 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : สมศักดิ์ เวชศิลป์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 21:59 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เวที ไทยภักดี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 21:58 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ศรชัย ไทยภักดี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 21:58 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : วงค์ทอง ไทยภักดี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 21:58 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : วนิดา เวชศิลป์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 21:57 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นาย เจนภพ น้อยคำ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 21:48 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นาย มาฆสุข รุ่งจิรารัตน์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 21:47 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ปริญญา บุญมา
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 20:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พรชิตา เหมราช
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 20:41 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พงษ์เทพ เหมราช
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 20:40 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ปัทมาภรณ์ เหมราช
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 20:40 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : วิชุณี เหมราช
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 20:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เรวัฒน์ เครือใย
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:59 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นที เจริญพร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:58 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นพกร เจริญพร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:57 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ด.ช. นันทวัฒน์ เครือใย
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:56 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายรักชาติ สุกตุม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:46 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางนงคาร สุกตุม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:45 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายคำปัน สุกตุม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:45 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวศิริลักษณ์ สุกตุม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวชนิดาภา ตาวงษ์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:26 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวฐิตารีย์ จิโน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:25 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวลำดวน ธรรมสอน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวฐิจารีย์ จิโน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:23 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กหญิงอภิญญา เกตุเนียม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางจิรภา เกตุเนียม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 19:21 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ด.ช. ธนกฤต ศรีธุวนนท์และธิดารัตน์ ชัยสิทธิ์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 18:46 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ด.ญ. ธนพร ศรีธุวนนท์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 18:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายธรรมรงค์ อิ่มสมบัติ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 18:40 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางลำเพย ศิริพุฒ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 18:25 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสุมาลี ทองอร่าม
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 18:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ช.นำโชค
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 18:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางพิศมัย สุขจิตร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 17:54 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ญ.นิรัชพร สุขจิตร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 17:53 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาว นิชธาวัลย์ สุขจิตร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 17:52 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายกฤษณะ เก่งกล้า
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 17:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวจินตนา หอแก้ว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 17:03 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : คมสัน คงคำ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 16:47 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พันตรีอุดมวิทย์ -นางธนพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ และครอบครัว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 16:15 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวปวีณ์นุช อาภารัตน์วิไล
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 16:13 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวีรวัฒน์ กมลปราณี และครอบครัว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 16:07 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวพัชรี แสงสิรินุกูล
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 16:06 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นาย จิราศักดิ์ โสธนะ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานพลังจังหวัดตาก
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:56 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายเลอพงษ์ สุวรรณโชติ และครอบครัว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:53 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวสมิตานันท์ พรมมาตร์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:47 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายมงคล นุ่มดี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:47 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กหญิงจิณห์นิภา-เด็กหญิงธวัลรัตน์ เงินยวง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:36 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางนิรมล แก้วอยู่ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:35 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางเบญจา เชียงทา พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : คณะครู-นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:34 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางศิริขวัญ นันทวงษ์ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวชัชฎา ชื่นสิน พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางพัชรี ต๊ะสูง พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวนิอร แจ่มสน ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ท.1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวกันยารัตน์ สายเปีย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:31 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางจิรานุช กาวี พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:30 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายธนกร เข็มคง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:30 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางอังคณา เงินยวง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:30 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางนฤมล พิศมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:29 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางพัชรี บุญเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:29 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางปัทมา รักษาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:28 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : บุณฑริก คงถาวร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายพิทักษ์ นางปริญาภรณ์ ดช.ปภาวิน ปาระปิน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 15:08 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางวันเพ็ญ ชาญประสิทธิ์ และครอบครัว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:52 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นาย จักรพันธุ์ พูลอ่อน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวกฤชมน มะโนวาง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:25 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวรัตนา เจียมศิริ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:24 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวขวัญใจ ต้นจันทร์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายกิตติพงษ์ เทพนิกร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:22 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ครอบครัวธีร์ธวัชเมธาสิทธิ์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:21 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : อัจฉรา สุกสาตร์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:21 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายธนภัทร บุรีรักษ์
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:21 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวอัจฉรา คำสอน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:20 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวละอองดาว ต้อนรับ
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:19 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายภาณุ ขันธ์แก้ว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:11 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสงัด อินทรวง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:08 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ธงศักดิ์ อินทร์ต๊ะ และครอบครัวอินทร์ต๊ะทุกคน
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 13:55 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายเฉลิมรัตน์ อ่อนจิตร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 12:54 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายพัลลภ ขันมณี
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 12:38 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสมบุญ เจริญสิทธิ์ พร้อมครอบครัว
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 11:30 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายธีระพล เมืองเป้า
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 11:12 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายภูดิศ ประโลม ปลัดอำเภอท่าสองยาง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 09:08 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 09:07 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาว ปุญชรัศมิ์ บู่ทอง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:58 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ด.ญ.กณิกนันท์ บุญยัง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:27 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสิงห์แก้ว ศรีสมุทร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:26 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายบุญลือ ศรีสมุทร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:25 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายกรัณย์กร บุญยัง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:25 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางกรรณิการ์ บุญยัง
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางคน้า ทิพเกษร
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:07 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายธงชัย ขานชัย
เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:07 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวรัตนภรณ์ ปานช้าง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 15:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสาธิต สังข์น้อย
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 15:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวขวัญเรือน ปู่คำปัน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 15:42 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายนิภัทร์ ไตรยขันธ์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 15:38 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวกาญจนา ผุยเถื่อน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 13:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายปรีชา รุ่งสว่าง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 11:10 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายนิธิ พรหมปัญญา
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10:53 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางซาฟียะฮ์ ฮิมสกุล
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10:23 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายธีระพล ยมลำภู
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10:04 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ญ.น้ำหนึ่ง พึ่งจิตต์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:55 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสมทรง พึ่งจิตต์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:55 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายศราวุธ พึ่งจิตต์
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:54 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสุภาษิต ระภาเพศ
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:47 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : เด็กชายชัยยศ ปานนิล
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:35 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : กมล ศิลาเงิน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:34 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : กมล ศิลาเงิน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:34 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ณัฐพล ม่วงคราม
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:20 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางเตือนใจ มหาวัน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:01 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวีรภัทร ธารศรีทอง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:56 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวศิริลดา ธินา
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:56 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวไพรินทร์ มาแบน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:54 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสุทธิเกียรติ ปราศกัมพละ
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:54 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : พิศิษฐ์ แผ่วัฒนากุล
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:53 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายธวัชชัย อาชนรากิจ
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:53 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายปรีชา เก่งกล้า ปลัดอำเภอท่าสองยาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:52 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวสายผึ้ง สุวรรณจันทร์ ปลัดอำเภอท่าสองยาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:50 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวิทยายุทธ สารพิมพา
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:48 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอท่าสองยาง
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 08:48 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พระมหาสุพี อินฺทปญฺโญ(มหาครุฑ )
เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 03:36 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวปิยะดา แสงมณี
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 20:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 17:33 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวคนึงนิจ มูลยะเทพ
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 15:10 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวภัทธิรา ขำศรี
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 13:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 13:28 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายจิระพงศ์ พรหมเทพ
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:40 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวปรีดา วัฒนสุนทร
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:27 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นาย อุดมศักดิ์ วัฒนสุนทร
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:26 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางมาดี ธนสารพงศกร
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:25 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางมาลัย สืบวงษ์ฟัก
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางมลิวัลย์ โนจิตร
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:07 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ญ.เมธาพร โนจิตร
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:06 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ด.ต.บุญลือ โนจิตร
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:06 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 10:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสุจินต์ จุ้ยหงษ์
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:34 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวชนัดดา นกเพชร (พร้อมบุตร)
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางเจริญ นกเพชร (พร้อมบุตร)
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:04 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางพัชรี ภู่ชำนาญ
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:03 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายศราวุธ วะเท
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:03 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาววราภรณ์ ทุ่งแฝก
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสิทธิเดช สิทธิศักดิ์
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวพิชญา พงษ์ขันธ์
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายเอก ใจอ้าย
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08:59 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสุปรียา ใจอ้าย
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08:59 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวนัสดาพร ยอดทรัพย์
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08:59 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาววรรณนิภา ใจจันทร์
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08:58 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวชมัยพร นิลคูหา
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08:58 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวภัทรา ปัญญานาค
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08:57 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวชุลีพร คำสอน
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08:56 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายอนุพงษ์ โชติพรม
เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 07:38 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายจงรักษ์ กองห้าห้อง และครอบครัว
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 21:52 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ณัฐพงษ์ ไทยพานิช
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 21:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ด.ช.ณัฏฐชัย ทับทวี เด็กวีรศิลป์จ.กาญจนบุรี
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 18:06 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายเสกสรรค์ ทองอยู่, นางสายสมร ทองอยู่, ด.ช.ธราธิป ทองอยู่
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 17:30 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวอัญญารัตน์ มั่นภักดี
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 16:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายบวรศักดิ์ ขุนไชย
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 16:11 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : จ.ส.ต.ชูศักดิ์ บุญมาก
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 15:38 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวเสริมสิริ บุญมาก
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 15:37 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พจนีย์ พิพิธทอง
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 15:02 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวเบญจวรรณ สระสำอาง
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 15:00 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ชาวบ้านหล่ายห้วย หมู่ 8 ตำบลแม่ระมาด
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ตระกูล ปาเตนา พร้อมญาติพี่น้องทุกคน
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:33 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายนันทชัย-นันทิพัฒน์ ปาเตนา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:32 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางป้าย-นางนี ปาเตนา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:32 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : หม่อง-บัวเขียว ล่อกา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางบัวคำ - นางสมบูรณ์ ปาเตนา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : รตต.ยุทธ-ฉะอ้อน ปาเตนา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:30 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : แมว-สะอาด-พลูลิง ปาเตนา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:29 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวแสงระวี วงษ์ประเสริฐ และครอบครัว
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:26 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางศิรินภา เมินขุนทดและครอบครัว
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:26 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : หล่ง-จันทร์ ปาเตนา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:25 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ชนิดา คุ้มศรีไวย์
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ปริญญา ปาเตนา
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 14:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ครอบครัวสุทธินันท์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 13:47 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายธกร ด้วงบ้านยาง
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 13:08 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายณัฐวรรธน์ วงษ์ไกรนาค
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 13:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายสุวิทย์ เรวิก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 12:29 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : อำนาจ ศิลาพันธ์
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นภัสนันท์ มะโนการ
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:44 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสมประสงค์ คณิชชาพงษ์
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:31 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : น.ส.ลักษณ์พร บุญวัฒนะรักษ์
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:28 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นาย อาคม ศรีสุพัฒนะกุล
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:24 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางฬุริยา บุตรนุช
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 10:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายสกุลชาย นาคสัจ
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 10:47 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายประพัฒ สะสมสิน
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 09:52 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายอดิศักดิ์ หน่อแก้ว
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 08:52 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นาย วันชัย อนุดิษฐ์
เมื่อ 30 พ.ย. 2557 เวลา 23:21 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายวีระศักดิ์ วรินทรา
เมื่อ 30 พ.ย. 2557 เวลา 19:19 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายประจิน จันทรพานิชย์
เมื่อ 30 พ.ย. 2557 เวลา 18:00 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายวิทวัส วรินทรา
เมื่อ 30 พ.ย. 2557 เวลา 16:46 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล
เมื่อ 30 พ.ย. 2557 เวลา 16:45 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ณพัชร ขจรจิตต์
เมื่อ 30 พ.ย. 2557 เวลา 15:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางนวพร กัณฑาทู้
เมื่อ 30 พ.ย. 2557 เวลา 12:01 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : จ่าสิบเอกราชัญ เนียมทอง และครอบครับ ข้าราชการ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 15:46 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 15:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : สุชาวดี แสงสุคนธ์
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 11:20 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ชุมพล แสงสุคนธ์
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 11:19 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ชลณัฐ แสงสุคนธ์
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 11:19 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ภูวดล แสงสุคนธ์
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 11:18 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางเจริญพร แสงสุคนธ์
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 11:17 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายดุสิต แสงสุคนธ์
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 11:15 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : วรพงษ์ ชุมขวัญ
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 09:58 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสุรศักดิ์ พลอาชา
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 08:41 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : น.ส.อนินท์ญา ขันขาว
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 08:31 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายมานพ พรมบ้านไร่
เมื่อ 29 พ.ย. 2557 เวลา 00:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางจำลอง วีระชาติ
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 22:10 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางฟองแก้ว ใจอารีมิตร
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 22:08 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางจันติ๊บ สีเขียวอ่อน
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 22:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสุวรรณา คำแปง
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 22:05 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : จนท. แผนก สรรพาวุธ จทบ.ต.ก.
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 21:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ร.ต.จรัล คำแปง
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 21:47 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : น้าแม๊กโมบาย
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 21:44 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 20:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ณัฐดีไซน์ แอนด์ มีเดีย
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 20:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 20:19 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสุพัตรา เจริญขวัญเมือง
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 20:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : chiruch rawun
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 19:52 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : เด็กชาย จิรัฏฐ์ นะวะเเก้ว
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 19:20 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นาย อุดมทรัพย์ คงถิ่นฐาน
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 19:19 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : จักรรัฏฐ์. ธรรมจิต
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 19:15 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวทับทิม ขุนพิลึก
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 16:21 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : จุฑารัตน์ สงฆ์มณี
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 16:10 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวกฤตยา อึ้งทองหล่อ นักบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดตาก
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 14:41 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวณัชชา เสือบุญมี
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 13:42 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางนงลักษณ์ ศรีนนท์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 11:01 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ยงยุทธ นันทวงษ์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:54 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวรพจน์ ตาสุติน
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:50 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ตาสุติน
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:50 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายนันทพัทธ์ ตาสุติน
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:49 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางศิรินทร์ญา ตาสุติน
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางชไมพร ตาสุติน
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:48 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสวย นันทวงษ์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:46 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายธนวัฒน์ คำมั่น
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:45 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายชญานนท์ คำมั่น
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:43 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายพิทยา สุริยะวงศ์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:30 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายนภดล เดชขันธ์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:13 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ด.ช.ภัทรพล เดชขันธ์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:12 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางเนตรนภา เดชขันธ์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 10:11 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวจิราวรรณ นันทวงษ์
เมื่อ 28 พ.ย. 2557 เวลา 05:50 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวเปรมจิต เครื่องมา
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 23:20 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายอานนท์ หมื่นแผ้ว
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 22:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายชาติชัย มั่นพัฒนาการ
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 21:36 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ธวัชชัย นันทวงษ์
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 21:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวธนัชชา นันทวงษ์
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 21:29 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ศิริรัตน์ ภาคธรรม
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 16:39 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวปิยะกุล ฐิติโศภณวณิช
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 15:18 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางจุไรศรี จุมพิศ
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 15:08 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายประเมศฐ์ อมรพีรสิทธิ์
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:34 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางรัตนา ปานปรีดา
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางรัตนา ปานปรีดา
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : Miss.Fu Su-Chen.
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวสกาวรัตน์ พุ่มไม้
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:31 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นาย รุ่งโรจน์ ชื่นประทุม นางระวีวรรณ ชื่นประทุมและครอบครัวชื่นประทุม
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:29 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางดวงใจ ดวงจันทร์
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:03 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายทินกร คำมาวงค์
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:00 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : น.ส.นิตยา กล่อมเกลี้ยง
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 13:59 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางวีรวัลย์ เอมอยู่
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 13:58 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายธานินทร์ คีรีต๊ะ
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 11:56 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายพศิน อนันตกุล
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา 10:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายสะท้าน สีอ่อน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 22:20 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายจเร เทพทอง
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 20:36 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายชรัช วัดน้อย
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 20:32 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวศิยาภรณ์ ฤทธิ์ขุน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 20:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายจเร เทพทอง
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 17:00 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายชวิน วัดน้อย
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:59 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายกิตติศักดิ์ ภักดี
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:59 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางยิ้ม ฤทธิ์ขุน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:57 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวสวรรญา ฤทธิ์ขุน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:57 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : เด็กหญิงชไมพร เทพทอง
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:56 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางจรรยาภรณ์ ฤทธิ์ขุน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:56 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กหญิงกานต์พิชชา สมานวงษ์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:55 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางขนิษฐา ฤทธิ์ขุน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:54 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางปราณี เมืองฝั้น
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:47 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : รัชดา ศรีพรหมษา และครอบครัว
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:36 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นิกร นวลนิ่ม
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:35 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : จิตรกร นวลนิ่ม
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:34 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : จันทร์จิรา นวลนิ่ม
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:34 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวรัตนาภรณ์ เมืองสถิตย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:25 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางอุไร แก้วฟองคำ
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:24 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : พ.ต.ท.ศรีพูน. วงศ์ละพร้อมครอบครัว
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 16:15 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : เด็กชายภานุวัฒน์ ขำศรี
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 15:43 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางสาวพาลาภ ขำศรี
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 15:42 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวพิมพ์เฉลิม ขำศรี
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 15:42 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายเฉลิมลาภ ขำศรี
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 15:41 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางพิมพา ขำศรี
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 15:41 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวดารณี กาวีระจันทร์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 15:27 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายจิราศักดิ์ โสธนะ ครอบครัวและบริวาร
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 15:16 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสุกัญญารัตน์ มีสุขใจพร้อมครอบครัว
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 14:00 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายอธิวัฒน์ ร่างวิจิตร
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 13:03 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายยืนยง ฝึกฝน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 12:30 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวบุญสิริ ฝึกฝน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 12:28 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสมภพ ฝึกฝน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 12:26 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางอาภัสร ฝึกฝน
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 12:26 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายนวพล รัตนเกตุ
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 11:18 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : พ.ต.ท.หญิง ขวัญฤทัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 10:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายสิฐฏวัฒฐ์ - นางธัญรัฐน์ นาคแนวดี และครอบครัว
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 10:20 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาวนิภา สารภีและครอบครัว
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 10:18 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวนิภา เพ็ชรกำแหง
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 09:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาวหฤทัย สุวรรณโชติ
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 09:27 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พ.ต.ท.วัชระ วิเชียรโชติ
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 08:48 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : โสพิศ วิเชียรโชติ
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 08:45 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางกลุเหง่ เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:17 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางกลุเหง
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:16 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางจะลา เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:06 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายหริจ่า เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:06 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : ด.ญ.พรพรรณ เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:05 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ด.ญ.แป๊ะเซ เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:04 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางสาวมึซอพอ เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:03 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางฉะบี เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:03 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางมึขละ เชื้อสายวิบูลย์
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 02:02 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาว ภัชราพร อภินิหารบารมี ชาวจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 01:51 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายส่อมู เชื้อสายวิบูลย์ ชาวจังหวัดตาก
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา 01:50 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : สุทธิพงษ์ จันเสนา
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 22:52 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : วัดลาดยาวใหม่
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 18:44 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : พระมหาบุญเลิศ ฐิตธมฺโม
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 18:43 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายจีรพงศ์ สุริยะ พร้อมครอบครัว
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 16:24 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 15:38 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 15:33 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายธเนศ ไกรกิจราษฎร์ พร้อมครอบครัว
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 08:30 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ด.ญ.จิตรธิฌา วงศ์โดยหวัง
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 20:26 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายจิตรธำรงค์ วงศ์โดยหวัง
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 20:25 น.
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางเทียนตรา แย้มเมล์
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 19:56 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายวันดี เมืองฝั้น
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 19:54 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นายกิติพัฒน์ คำภู่
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 19:20 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางสาว วารุณี แก้วสุริบูรณ์
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 18:22 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายอรรถวุฒิ บัวคำ
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 17:47 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : อภินันท์ วัฒนา
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 16:17 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : นางลัดดา บุญยืน และครอบครัว
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 16:05 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นางสาววรางคณา คุ้มครอง สำนักงานจังหวัดตาก
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 13:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นาวกฤษณา บูรณ์เจริญ
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 13:04 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นางกัญญารัตน์ ทิพย์เกษร
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 12:32 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์เกษร
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 12:32 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายศราวุฒิ เอี่ยมสำอางค์
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 09:30 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ด.ญ.อรวรา แสนบัวผัน
เมื่อ 23 พ.ย. 2557 เวลา 09:49 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นางจรรยา นิพาพันธ์
เมื่อ 22 พ.ย. 2557 เวลา 18:25 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : ด.ช.วิภู พรมใจ
เมื่อ 22 พ.ย. 2557 เวลา 11:34 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : นายวิบูลย์ จุติคีรีสวรรค์ สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา 09:46 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : นายทนงศักดิ์ เมืองฝั้น
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา 09:25 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวสันต์ รุ่งสว่าง
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา 09:22 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จากคุณ : คนแม่สอด
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา 23:48 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
จากคุณ : ณัฎฐณิชา
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา 23:37 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : ข้ารองพระบาท
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา 23:31 น.
ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
จากคุณ : คนทำเว็บ
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา 23:31 น.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จากคุณ : นายวสันต์ รุ่งสว่าง
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา 23:30 น.