จังหวัดตาก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดตาก

กิจกรรม

นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดตาก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก (อพ.สธ. - ตก.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

picture1

picture2

 

 

 

 

 

This template downloaded form free website templates