ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรียงความตามโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย
ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรียงความตามโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย
Last update. 26 สิงหาคม 2555 19:36

           ตามที่กรมอาเซียนและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดแข่งขันเขียนเรียงความเรื่อง "สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังจากประชาคมอาเซียน" เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อเดินทางไปยังกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 คน ตามโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย นั้น            กรมอาเซียนขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันเขียนเรียงความ จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้


           1. นางสาวเพ็ญพิชชา ธรรมสิทธิ์ 


           2. นางสาวจิราพร บ่างศรีวงษ์  


           3. นางสาวกุสุมา สารบุญฤทธิ์ 


                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2555 อัลบั้มภาพ : ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรียงความตามโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย