งานฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งอาเซียน 8 สิงหาคม 2555
งานฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งอาเซียน 8 สิงหาคม 2555
Last update. 26 สิงหาคม 2555 20:07

       กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งอาเซียน (ASEAN Day) ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง ฯพณฯ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีการเชิญธงอาเซียนและ กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร           กระทรวงฯ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบสื่อการเรียนเกี่ยวกับอาเซียนให้ แก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 70 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


          จากนั้นได้มีพิธีการเชิญธงและพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยในภาคเช้า กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ดังเช่นที่เคยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยกรมอาเซียนรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้า ร่วมการแข่งขัน และทีมผู้ชนะการแข่งขันจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายสุผจญ กลิ่นสุวรรณเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 68 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน 


         ในปีนี้ โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อันดับที่ 2 คือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และอันดับที่ 3 คือ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


         ในภาคบ่าย กรมอาเซียนร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยจัดงานเสวนาในหัวข้อ “ASEAN Connectivity : การเชื่อมโยงไร้พรมแดนอาเซียน...โอกาสและความท้าทาย” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่ นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2554 นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ AEC Prompt สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร. วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่ประเทศ ไทยจะได้จากการเชื่อมโยงของอาเซียน อันจะเป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียนในปี 2558


          ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานฉลองครบรอบวันแห่งการก่อตั้งอาเซียนเป็นประจำ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญของภาคการศึกษาและเยาวชน ซึ่งจะมีพื้นฐานและบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ต่อไปอัลบั้มภาพ : งานฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งอาเซียน 8 สิงหาคม 2555